KÖNYVELÉS

A könyvelést a 2000. évi C. tv (Számviteli törvény), a 2013. évi V. tv (Polgári Törvénykönyv), a 2006. évi V. tv (Cégtörvény), valamint a vállalkozásokra vonatkozó adótörvények alapján végezzük.

A megrendelővel minden esetben szerződést kötünk, amely az elvégzendő munkákat, a bizonylatátadási határidőket, valamint a munkadíjat tartalmazza. A megbízó általában a teljes körű könyvelés, bérszámfejtés és számviteli munkával bízza meg cégünket, amelynek részletes tartalma:

 

1. Könyvviteli szolgáltatás

Főkönyvi könyvelés – kimenő és bejövő számlák, pénztár bizonylatok, bank bizonylatok (kivonatok) könyvelése

Folyószámla könyvelés (vevő, szállító analitikus nyilvántartás)

Befektetett eszközök analitikus és főkönyvi nyilvántartása

Készletek főkönyvi könyvelése a Megrendelő analitikus nyilvántartása alapján, a SZP-ban előírt módon

Pénzügyi eszközök, követelések, saját tőke, kötelezettségek főkönyvi nyilvántartása, az ehhez tartozó analitikák vezetése.

Költség (ráfordítás) és az eredményszámlák folyamatos vezetése

A vállalkozás eredményének meghatározása

Az adózással kapcsolatos adatbejelentési kötelezettség teljesítése, csak a rendelkezésre bocsátott iratok, illetve a hiteles másolatok alapján

A könyvelés adatain alapuló adóbevallások határidőben történő összeállítása és az Adóhatóság részére beküldése

Éves beszámoló, az éves adóbevallások határidőre való elkészítése. Évközi beszámoló összeállítása a megrendelő igénye szerinti fordulónappal

A könyvelés munkadíja az ÁRAK menüpontban található. Többletfeladat esetén a munkadíj a szerződésben eltérhet a táblázatban közölt ártól.

 

2. Bérszámfejtés

Foglalkoztatottakra vonatkozó bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése Kilépő dolgozók iratainak, igazolásainak elkészítése

Bérszámfejtés –bér, jövedelem, költségtérítés számfejtése Bérjegyzék, kifizetési jegyzékek, bérfeladások összeállítása

A levont és fizetendő adók, járulékok meghatározása, az adóbevallás beküldése, valamint a fizetendő összegek közlése (e-mail) a Megrendelő felé. Bérrel kapcsolatos nyilvántartások vezetése dokumentumok alapján (munkaszerződések, letiltások, szabadság, stb)

Adóigazolások elkészítése

A bérszámfejtés munkadíját az ÁRAK menüpont, vagy a könyvelés munkadíja, vagy külön szerződés tartalmazza

 

3. Egyéb számviteli szolgáltatások

Hatóságok – NAV, OEP, Önkormányzat előtti képviselet (revízió, átalakulás, végelszámolás, felszámolás esetén)

Hitelkérelem összeállításához adatszolgáltatás

Átalakulás (egyesülés, szétválás, kiválás) esetén az átalakulási tervezett vagyonmérleg és leltár, valamint a végleges vagyonmérleg és leltár elkészítése

Adójogi eljárások esetén beadványok, fellebbezések összeállítása, stb

Az egyéb számviteli szolgáltatások árát vagy tartalmazza a könyvelési szerződés szerinti munkadíj, vagy külön szerződést kötünk az elvégzendő munkákra kölcsönösen megállapított munkadíjjal